Rólunk

A múlt kötelez

Kecskeméten az 1960-as évek elején egy új városrész nőtt  fel a régi Hunyadi birtokon, a Hunyadiváros.

A 70-es évek elejére égetővé vált a városrészben egy  általános iskola felépítése. Így születtünk meg...

1973 szeptemberében szólalt meg először a csengő az akkor  még Hunyadivárosi Általános Iskolában, amely abban az időben Kecskemét egyik  legszebb és legkorszerűbb létesítménye volt. 530 tanuló és 32 nevelő vette  birtokba nagy várakozással a szó szerint üres iskolát, melyet a megnövekedett  gyereklétszám miatt egy évvel korábban adtak át.

Lantos János, a nevelőtestület egyetlen férfi tagja, gazdag  pedagógiai tapasztalattal vállalta az új iskola vezetését. Egy év elteltével  változás történt, új igazgató, azaz igazgató nő került az iskola élére Terbe  Dezsőné személyében. Mintegy 5 év elteltével egy jól funkcionáló, a város  életében meghatározó szerepet betöltő intézménnyé nőtte ki magát az iskola. A  "hunyadis" nevelők bemutató foglalkozásokat tartottak, szakmai cikkeket  publikáltak, és létrehozták a város közművelődési intézményeinek együttműködési  modelljét is. Rendszeressé váltak a művész - gyerek találkozók, környezetvédelmi  foglalkozások, hangverseny- és műteremlátogatások.

A 80-as évek elején a demográfiai hullám a Hunyadivárosban  is tetőzött. A 12 tantermes iskolába már több mint 800 tanuló járt 24 tanuló és  10 napközis csoportba, de még így sem tudta kielégíteni a felvételi igényeket.  1983-ban  szűnt meg a túlzsúfoltság az új hunyadivárosi iskola felépülésével.

1985 a következő jeles év az intézmény életében. Hosszú  huzavona után végre az akkori Április 4-e térre, mely azóta Hunyadi János tér-  került Kiss István szobrászművész alkotása, a Hunyadi- szobor, mely  természetesen egybeesett iskolánk névváltoztatásával. A több mint tíz éves  intézmény keresztelőjére készült, és felvette a Hunyadi János nevet. Azóta az  iskolának több címere is volt, a véglegeset 2002 őszén kapta a 30. évforduló  tiszteletére, melyet egy volt tanítvány, Szirmai Nóra készített.

Az 1988-89-es tanévben indult el a népi játék, néptánc  oktatása az iskolában. A kisebbeknél a mindennapos testnevelés keretébe  illeszkedett, míg a magasabb évfolyamokon választhatóvá vált. Az iskola jó  kapcsolatot ápolt a Kecskemét Táncegyüttessel, biztosítva az utánpótlásának egy  részét.

Hosszú idő után ismét új fejezet kezdődött az iskola  életében.

1989 szeptemberétől 2000 szeptemberéig az iskola igazgatója  Lengyel László lett.

A rendszerváltás más változásokat is hozott. 1990-ben a  Kisfái Iskola a Hunyadi János Iskola tagiskolája lett, majd a kisfáis és borbási  gyerekek végleg a Hunyadié lettek.

Ebben az időben szűnt meg a Tóth László Úttörőcspat, mely  Balogh Jolán, majd Pénzes Miklósné vezetésével annyi tanulónknak adott egy  életre szóló élményt kulturális programjaival, táboraival és egyéb  rendezvényeivel. A megszűnt úttörőszervezet helyét a diákönkormányzat vette át.

Külföldi intézményi kapcsolataink is ettől az időszaktól  számíthatók. Az első sikertelen próbálkozások után találtunk rá a stájerországi  Hartbergben arra az általános iskolára, mellyel partneri kapcsolatot építettünk  ki. A második út Erdélybe vezetett. Sepsiszentgyörgyön leltünk meleg  fogadtatásra. Ma már ők is a múlt részei...

1994 nyarán írta alá Kecskemét Megyei Jogú Város jegyzője  az Iskolatársulás Szervezeti és Működési Szabályzatát. Ennek lényege, hogy négy  kecskeméti általános iskola és három középiskola együttműködési elképzelést  dolgozott ki, amely a gyerekek hatékonyabb felkészülését segítette elő a  középiskolai tanulmányok megkezdéséhez. Ekkor csoportban tanulták a diákok a  magyart, matematikát és az idegennyelvet. Sikeres színfoltja volt múltunknak...

Az iskolában ma már senki sem lepődik meg azon, ha a  folyosón főiskolai hallgatókkal találkozik. Hosszú évek óta virágzó a kapcsolat  a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karával. A főiskolai hallgatók  fogadása és gyakorlati felkészítése már nem csak az alsó tagozat dolga a  műveltségterület szakosodásának köszönhetően.

1999-ben szinte egyedülálló informatikai termet alakított  ki az iskola, melyet 2002 őszén újabb beruházás követett, melynek köszönhetően  egyszerre 30 főt lehet osztálybontással tanítani.

A 80-as években az iskola sikeres kosárlabda életéről volt  híres- no meg a sporttagozatos osztályairól...

A profilváltás 1994-ben kezdődött, amikor is beindult az  úgynevezett össztorna.

Ma már az országban sok helyen ismerik a Hunyadis  tornászlányokat!

2000-2002 között folyt a Comenius 2000 Minőségbiztosítási  program bevezetése. 2002. október 8-án kapta meg az iskola a Comenius 2000  Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. intézményi modelljének sikeres  kiépítéséről szóló oklevelet.

Közben újabb vezetőváltás történt. 2000 szeptemberétől 2008  augusztusáig Gavaldi István került az intézmény igazgatói székébe.

2007 nyarán Kecskemét város oktatásért felelős szakemberei  struktúraátalakítást végeztek. Ennek eredményeként iskolánk az úgynevezett  keleti blokkba került, mely - utalva a városrész Hunyadiakhoz való kötődésére - a  Corvina Óvoda és Általános Iskola elnevezést kapta, így 2007 őszétől az új  nevünk Corvina Óvoda és Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskolája lett.

2008 augusztusában ismét változás történt az intézmény  vezetésében. Az iskola élére Pölös János került, s jelenünket, - mely a múltból  táplálkozik és a jövőbe ível - az ő irányításával 18 fős nevelőtestület és 8  tanulócsoport  jelenti.

A Hunyadi mindig egyet jelentett a jókedvvel, kitartással,  színes programokkal, sikeres tanítványokkal... Dr. Szécsi Gábor, Walter Gábor,  Bhaner Péter...

A sort lehetne folytatni, és kell is, biztosak vagyunk benne, hogy lesz is folytatása, ám ez  már a kedves olvasóra s a jelen diákjaira vár...!  

 Elérhetőségek.